Forskningsudgivelse

Yderområderne og deres til- og fraflytning

Denne analyse om til- og fravandringen fra en række af de kommuner, der kan karakteriseres som yderområder, danner baggrund for SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier.

I denne analyse er set på til- og fravandringen fra en række af de kommuner, der kan karakteriseres som yderområder. Der gives en kort karakteristik af kommunerne og deres befolkning sammenlignet med hele landet. Desuden belyses hvem og hvor mange, der vandrer til og fra områderne, og hvordan tilflytterne adskiller sig fra fraflytterne. Tilflytterne sammenlignes med andre vandringer i hele landet, og sammensætningen af tilvandringen til de forskellige områder og til by og land i områderne afklares. Sidst i rapporten beskrivesnogle af årsagerne til, hvorfor man flytter til yderområderne, og hvordan dette afviger fra andre flytninger.

Analysen danner baggrund for SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier.

Se eller download rapporten: Yderområderne og deres til- og fraflytning. Baggrundsrapport til SBi 2010 52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier (2010).

Sidst opdateret 23. september 2010