Forskningsudgivelse

Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

Undersøgelsen bidrager med viden, som kan kvalificere de kommunale indsatser med at tiltrække og fastholde tilflyttere til landets yderområder.

Undersøgelsen bidrager med viden, som kan kvalificere de kommunale indsatser med at tiltrække og fastholde tilflyttere til landets yderområder.   

Udgangspunktet har været at belyse forhold vedrørende tilflyttere og bosætning i yderområderne. Undersøgelsen giver samtidig indblik i, hvordan hverdagen fungerer for de mennesker - både tilflytterne og fastboende - som bor i yderområderne. Et væsentligt aspekt i undersøgelsen har været at undersøge kommunernes prioritering af og arbejde med bosætningsstrategier i forsøg på at tiltrække og fastholde tilflyttere.

Se eller download rapporten: 'Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og startegier' (2010).

Se pressemeddelelsen: 'Udviklingspotentiale i tilflyttere til yderområder' (23.09. 2010).

Sidst opdateret 04. juni 2012