Forskningsudgivelse

Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

Rapporten præsenterer metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografiske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden.

Boligvalg og præferencer generelt er tidligere blevet undersøgt. Med denne undersøgelse er det håbet at kunne bidrage til mere viden om, hvad der efterspørges, når det gælder nybyggeri. Herved kan der sikres et endnu bedre match mellem, hvad der bygges i kommunen, og hvad nye indbyggere ønsker at bo i. Dette er belyst ved først at observere hvad folk vælger, og derefter at spørge ind til baggrunden for valget. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende fokusgruppeinterviews med udvalgte tilflyttere.

Se eller download rapporten: 'Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune' (2009)

Forskere

Thorkild Ærø

Sidst opdateret 12. november 2009