Forskningsudgivelse

Sociale boformer

Eksempler på at skabe en kombination af boligtilbud og social støtte, der gør det muligt for socialt, psykisk eller boligmæssigt udsatte personer at bo under mere selvstændige, trygge eller private former.

I denne rapport gives en række eksempler på igangværende forsøg på at skabe en kombination af boligtilbud og social støtte, der gør det muligt for socialt, psykisk eller boligmæssigt udsatte personer at bo under mere selvstændige, trygge eller private former, end de ville kunne uden disse tilbud. Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med socialt udstødte og hjemløses boligforhold, bl.a. til ansatte i kommunale og amtskommunale forvaltninger.

Bestil publikationen 'Sociale boformer' (1997)

Pressemeddelelse: 'Sociale boformer' (06.07.1997)

Forskere

Mogens Kjær Jensen, Ole Kirkegaard, Michael Varming

Sidst opdateret 13. marts 2006