Konferenceindlæg

De ældre bliver boende

Ældre mennesker bliver boende i deres bolig, selv om de har overvejet at flytte.

En undersøgelse, der sammenholder de ældres flytteovervejelser med deres faktiske flytninger, viser, at mange ældre bliver boende i deres bolig, selv om de har overvejet at flytte.

Det er forskere fra SBi og akf, amternes og kommunernes forskningsinstitut, der har undersøgt flyttemønstrene over en femårig periode hos 6000 personer i alderen fra 52 til 77. Dermed er årsagerne til hvad der hæmmer og fremmer en flytning kortlagt.

Pressemeddelelse: 'De ældre bliver boende' (08.04.2005)

Artikel i FORSK17: 'De ældre bliver boende' (06.2005)

'Ældres boligmobilitet'. PowerPointpræsentationen af forskningsresultaterne fremlagt på Center for Boligforsknings årsmøde 5. april 2005.

Paper: 'Ældres flytteovervejelser og faktiske flytninger. Hvad fremmer og hvad hæmmer flytninger? En analyse blandt 50-80-årige i 1997-2002'

Forskere

Eigil Boll Hansen, Maria Glerup

Sidst opdateret 04. juni 2012