Forskningsudgivelse

Ældre i bofællesskab

Rapporten indeholder resultater fra en undersøgelse af, hvordan ældre har det, når de bor i bofællesskab.

Stadig flere ældre flytter i en form for bofællesskab med andre ældre for at forbedre deres tilværelse. Denne rapport indeholder resultater fra en undersøgelse af, hvordan ældre har det, når de bor i bofællesskab. De centrale emner i rapporten er - hvor mange aktiviteter beboerne har sammen med andre - hvor ofte de er sammen med naboer, familie og venner - gensidig hjælp i bofællesskaber - beboernes psykiske velbefindende. I alle tilfælde sammenlignes med ældre i andre boligformer. Et hovedemne i rapporten er også, hvilke fælles aktiviteter og faciliteter der kan være med til at fremme et socialt fællesskab blandt beboerne.

Bestil publikationen 'Ældre i bofællesskab' (2000)

Pressemeddelelse: 'Ældre flytter sammen - men ikke altid for fællesskabets skyld' (11.04.2000)

Forskere

Eigil Boll Hansen, Anja Dahl, Susanne Palsig Jensen

Sidst opdateret 30. marts 2006