Forskningsudgivelse

Bosætning i yderområder

På baggrund af registerdata og interview med en lang række tilflyttere i 45 landkommuner i ni yderregioner, har SBi fremlagt ny viden om hvem, der vælger at flytte til et yderområde, og hvorfor. Desuden er kortlagt de kvaliteter og forhold, som tilflytterne lægger vægt på.

Regeringen har udpeget en række yderområder, hvor det er særlig nødvendigt at gøre en indsats med hensyn til bosætning og erhvervsudvikling for at fastholde en god økonomisk balance mellem landets regioner. På baggrund af registerdata og interview med en lang række tilflyttere i 45 landkommuner i ni yderregioner, har SBi fremlagt ny viden om hvem, der vælger at flytte til et yderområde, og hvorfor. Desuden er kortlagt de kvaliteter og forhold, som tilflytterne lægger vægt på.

Download hele publikationen: 'Bosætning i Yderområder' (2005)

Pressemeddelelse: 'Naturen og gode boligtilbud trækker folk til landets yderområder' (04.04.2005)

Artikel i FORSK17: 'Der er så billigt ude på landet' (06.2005)

Artikel i Byplan, 58(4), 156-161 Bosætning i yderområder. Helle Nørgaard og Thorkild Ærø.

Artikel i Byplan, 2006, 58(4), 148-151 Udviklingstræk i vækst og stagnationsområder. Helle Nørgaard og Hans Thor Andersen.


Forskere

Thorkild Ærø, Hans Skifter Andersen

Valinka Suenson

Sidst opdateret 20. juni 2016