Forskningsudgivelse

Boligmarkedet i Øresundsregionen

Rapporten giver forslag til fremme af en højere grad af integration af boligmarkedet i Øresundsregionen.

Formålet med denne rapport er at skabe et vidensgrundlag for en indsats til fremme af en højere grad af integration af boligmarkedet i Øresundsregionen, når Øresundsbroen står færdig i år 2000, samt at give kommunerne bedre mulighed for at forberede sig på at imødegå eventuelle problemer, der kan opstå i forbindelse med integrationen. Rapporten beskriver barrierer for en ligelig integration af boligmarkedet og de forventede konsekvenser af integrationen for kommuerne.

Download publikationen 'Boligmarkedet i Øresundsregionen' (1999) (Publikationen er udsolgt som bog)

Download bilagsrapport til 'Boligmarkedet i Øresundsregionen' (1999)

Pressemeddelelse: 'Boligmarkedet i Øresundsregionen' (14.05.1999)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Lars-Erik Borgegård

Sidst opdateret 15. marts 2006