Forskningsudgivelse

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi

Undersøgelse af den private udlejningssektor - hvem investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette.

Rapporten beskriver resultaterne fra en undersøgelse af den private udlejningssektor, dvs. hvem der investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette. Desuden bringes en analyse af den fremtidige efterspørgsel efter udlejningsboliger. Undersøgelsen viser, at det direkte økonomiske afkast af udlejningsejendomme er lavt, men at der i de senere år har være store værdistigninger på ejendommene. Der er investeret meget i ejendommene i de senere år, bl. a. for at frigøre boliger fra huslejereguleringen ved hjælp af §5, stk. 2 i boligreguleringsloven.'

Rapporten knytter an til rapporten: Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. (2007).

Download publikation 'Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi' (2008)

Artikel i Forsk25: Privat boligudlejning klarer sig alene i kraft af værdistigninger (03.2008)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Morten Skak

Sidst opdateret 25. august 2008