Forskningsudgivelse

Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

Rapporten giver en oversigt over de forskellige tilbud af bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede og diskuterer målgrupper, boligstandard, medindflydelse og fleksibilitet.

I de senere år der sket en udvikling af institutioner og bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede. Tilsammen dækker tilbuddene hele skalaen fra den meget specialiserede institution til bostøtteformer, hvor de pågældende personer bor spredt i egne lejligheder med en individuelt afpasset støtte. Rapporten giver en oversigt over området, og de forskellige tilbud diskuteres ud fra spørgsmål om blandt andet målgrupper, boligstandard, medindflydelse og fleksibilitet. Pilotundersøgelsen er gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter. Rapporten bygger på litteraturgennemgang, rundbordssamtaler og interview med nøglepersoner i udvalgte kommuner og amtskommuner. Den henvender sig til amternes og kommunernes socialforvaltninger og til brugerorganisationerne på området.

Bestil publikationen 'Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap' (1996)

Pressemeddelelse: 'Institutioner og bofællesskaber for udviklingshæmmede og sindslidende' (21.11.1996)

Forskere

Charlotte Buch Hansen, Edith Nikolajsen

Sidst opdateret 13. marts 2006