Inspirationskatalog. Innovativ service og ældres vilkår

Formålet med Inspirationskataloget har været at søge erfaringer med konkrete løsninger i både ind- og udland mht. sammenhæng mellem boligforhold og bosætning, befordring og dagligvareforsyning for de ældre.

Begrænset service i tyndt befolkede områder er et problem for mange af de ældre, som bor der. Samtidig er andelen af ældre i tyndt befolkede områder stigende.

Afsættet i Inspirationskataloget har været at søge erfaringer med konkrete løsninger i både ind- og udland mht. sammenhæng mellem boligforhold og bosætning, befordring og dagligvareforsyning for de ældre. I Inspirationskataloget er udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af undersøgelser om ældres bolig- og bosætning, undersøgelser der belyser udviklingen i dagligvareforsyning og kollektiv transport på landet såvel som på baggrund af ideer fra bl.a. workshops.

Se eller download rapporten: 'Inspirationskatalog. Innovativ service og ældres vilkår' (2014). 

Se pressemeddelelsen 'Multicentre kan forbedre ældrelivet på landet' (01.05. 2014).

Se også Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling'. der er skrevet af samme forfattere men udgivet af Dansk byplanlaboratorium (2014).

Forskere

Helle Nørgaard, Hans Thor Andersen

Christian Broen, Mads Sorento, Ellen Højgaard Jensen

Sidst opdateret 01. maj 2014