Forskningsudgivelse

Evaluering af projekt "Stop Udsættelser"

På baggrund af et voksende antal udsættelser af lejere i almene boliger indledte Socialministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2011 en indsats for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt.

Denne evaluering af projekt ’Stop Udsættelser’ viser, at Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B har nedbragt antallet af årlige udsættelser med 63 pct. Det skyldes en helhedsorienteret metode, der effektivt hjælper økonomisk sårbare beboere og samtidig passer ind i den almene boligorganisations måde at arbejde på. Metoden vurderes at kunne overføres til andre dele af den almene boligsektor, og evalueringen anbefaler at gøre økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere til en fast serviceydelse i almene boligorganisationer.

Læs pressemeddelelse 15. maj 2015: Udlejere kan ofte undgå at sætte beboere på gaden

Se eller hent rapporten 'Evaluering af projekt 'Stop Udsættelser'' (2015)

Forskere

Lars A. Engberg

Sidst opdateret 14. maj 2015