Forskningsudgivelse

Etniske minoriteters flytninger og boligvalg

På grundlag af registeroplysninger belyser rapporten etniske minoriteters flyttemønstre og boligvalg.

Rapporten belyser bl.a. hvilke forklaringner, der ligger bag etniske minoriteters flytning til almene boligområder - især til de multietniske boligområder med en stor andel af indvandrere. Kan flytningen forklares ud fra de flyttendes familieforhold, beskæftigelse og indkomst eller andre forklaringsvariable? For eksempel andelen af landsmænd i de områder, de flytter til, samt hvor integrerede de flyttende er?

I rapporten belyses også, i hvor høj grad flytningerne går fra land til by. 

Download publikationen 'Etniske minoriteters flytninger og boligvalg' (2006).

Pressemeddelelse: 'Etniske minoriteter klumper sig sammen' (01.03.2006)

Artikel i Forsk20: 'Etniske minoriteter klumper sig sammen' (04.2006)

Artikel i Byplan 58(4), 162-167 Etniske minoriteters bosætning. Hans Skifter Andersen og Sølvi Børresen.

Sidst opdateret 23. juni 2016