Forskningsudgivelse

Etniske minoriteters bosætning. Hvad viser forskningen?

Rapporten samler udvalgte danske og udenlandske undersøgelser vedrørende etniske minoriteters bosætning i perioden 1995-2005.

Etniske minoriteter synes at samles i bestemte dele af boligbestanden og i bestemte boligområder. Hvorfor forholder det sig sådan? Forskningen viser, at forklaringerne er sammensatte. I denne rapport gøres der rede for udvalgte danske og udenlandske undersøgelser vedrørende etniske minoriteters bosætning i perioden 1995-2005.

Sammenfatning af rapporten

Download publikationen ' Bestil Etniske minoriteters bosætninger. Hvad viser forskningen?' (2006)

Sidst opdateret 23. juni 2016