Ældres mobilitet på boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

Projektets formål er at undersøge, hvilke forskelle der er på ældres flytteønsker i vækst- og stagnationsområder, og hvilke forskelle der er på ældres faktiske flytninger i stagnations- og vækstområder. Endvidere at undersøge hvilke konkrete virkemidler udvalgte kommuner i stagnations¬ og vækstområder bruger i deres boligpolitik, for at gøre det lettere for de ældre, som ønsker at flytte, at få opfyldt deres flytteønsker.

Størstedelen af de ældre, som overvejer at flytte, gør det fordi de gerne vil have en mindre og mere tilgængelig bolig end den nuværende. I den udstrækning det lykkes for dem at indfri deres flytteønsker, stiger boligmobiliteten, og yngre generationer kommer til i den kæde af flytninger, der sættes i gang.

Der er imidlertid ofte nogle barrierer, der bevirker, at de ældre alligevel er tilbageholdende med at flytte, når det kommer til stykket. I et netop afsluttet projekt om ældres boligmobilitet har AKF og SBi analyseret, hvilke faktorer der generelt henholdsvis hæmmer og fremmer, at ældre danskere kan få realiseret deres flytteønsker. Dataene, som omfatter interviews med og registeroplysninger om ca. 8.000 ældre, vil i dette projekt blive brugt til at analysere forskellene mellem vækst- og stagnationsområder. Resultaterne sammenholdes med analyser af den faktiske boligpolitik over for de ældre i udvalgte kommuner i henholdsvis stagnationsområder og vækstområder.

Intern projektleder: GG

Målgruppe: Danske kommuner

Samarbejdspartnere: Projektet gennemføres af SBi og AKF i regi af Center for Bolig og Velfærd - Realdania Forskning og i samarbejde med de øvrige forskere i dette center.

Forskere

Eigil Boll Hansen, AKF

Sidst opdateret 03. september 2008