Uden for serie

Det store eksperiment

Bogen besvarer en række spørgsmål om seniorbofællesskaber som: Er beboerne glade for at bo der, hvordan fungerer dagligdagen, hvordan fungerer fællesskabet, demokratiet, venskabet, naboskabet og udførelsen af praktiske opgaver? Den beskæftiger sig også med de erfaringer, som kommuner, boligselskaber og private byggefirmaer har gjort sig med boformen.

De første to seniorbofællesskaber i Danmark blev bygget i 1987. Selv om den nye boform dybest set var et eksperiment, så viste det sig i løbet af få år, at seniorbofællesskaberne appellerede til mange ældre, der ønskede at tilbringe alderdommen i et trygt boligmiljø med mulighed for fællesskab med naboerne. I dag findes der mellem 200 og 300 seniorbofællesskaber, der tilsammen har omkring 5.000 beboere.

Det store eksperiment handler om beboernes erfaringer med seniorbofællesskaberne. Lever den nye boform op til forventningerne? Hvor tit er der fællesspisning?  Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Er man venner med sine naboer? Hvad bliver fælleshuset brugt til? Og hvad er de typiske årsager til konflikt i en beboergruppe? Disse og mange andre spørgsmål søger bogen svar på. Den overordnede konklusion i bogen er, at langt de fleste beboere er meget tilfredse med at bo i seniorbofællesskab. Set i det perspektiv er seniorbofællesskaberne et eksperiment, der lykkedes.

Det store eksperiment giver svar på en række faktuelle spørgsmål om seniorbofællesskaber som: Hvor mange boliger har det typiske seniorbofællesskab? Og hvilke faciliteter har fælleshusene? Endelig beskæftiger bogen sig med de erfaringer, som kommuner, boligselskaber og private byggefirmaer har gjort sig med boformen.

Køb, Det store eksperiment (2013)

Se pressemeddelelsen: Seniorer glade for at bo i bofællesskab (05.03.2013).

Kontakt

Max Pedersen, mag.scient (e-mail: max@zenior.dk eller telefon 22 90 22 85). Han har tidligere skrevet bøgerne 'Seniorbofællesskaber – Hvorfor og hvordan?' (1999) og 'Nybyggere i den tredje alder' (2000). Han har arbejdet for forbrugerorganisationen Boligtrivsel i Centrum og entreprenørvirksomheden NCC, hvor han begge steder beskæftigede sig med udviklingen af seniorboliger. Han har desuden forsket i seniorboliger i USA.

SBi har tidligere udgivet publikationerne Bofællesskaber (1988), Ældre i bofællesskab (2000) og Fælles men også alene (2000)

Sidst opdateret 27. maj 2013