Video

Det hjalp

Ud af en opretningsindsats i 81 almene boligområder, har SBi undersøgt resultatet af 9 af de største renoveringssager.

I midten af 1980’erne var en del nyere danske etageboligområder så nedslidte, at lejlighederne var svære at leje ud. En stor opretningsindsats blev igangsat i 81 områder. SBI har undersøgt resultatet af 9 af de største renoveringssager og ud fra et lysbilledshow fremstillet en video om renoveringen af bygningerne og friarealerne som et supplement til SBI-byplanlægning 65: „Bedre bebyggelser - bedre liv?"

Bestil videofilmen 'Det hjalp' (1993)

Forskere

Michael Varming

Sidst opdateret 13. marts 2006