Forskningsudgivelse

Boligstandarden i plejehjem og andre institutioner

Landsdækkende undersøgelse af boligstandarden i plejehjem, beskyttede boliger og institutioner for voksne med handicap.

Boligstandarden i plejehjem og institutioner for handicappede diskuteres meget for tiden. Denne rapport er den første landsdækkende undersøgelse af boligstandarden i plejehjem, beskyttede boliger og institutioner for voksne med handicap. Den indeholder blandt andet oplysninger om, hvor store værelserne er, hvor mange værelser der har toilet og bad, og hvor mange værelser kørestolsbrugere kan komme frem til uden hjælp. Herudover er der blandt andet oplysninger om fælles boligfunktioner og servicefunktioner på institutionerne. Rapporten bygger på spørgeskemaer, der blev sendt til samtlige institutioner. Den henvender sig til politikere, der beskæftiger sig med disse spørgsmål i kommuner, amter og folketing og til ældreorganisationer og handicaporganisationer.

Bestil publikationen 'Boligstandarden i plejehjem og andre institutioner' (1995)

Forskere

Sidst opdateret 13. marts 2006