Forskningsudgivelse

Bolig og bosætningspræferencer i Hjørring Kommune

Denne rapport ser nærmere på sammenhængen mellem bosætning og boligmarkedet i Hjørring Kommune. En kommune som oplever en svag tilbagegang i befolkningstallet, og hvor flere flytter fra landsbyerne og landdistrikterne og søger mod Hjørring by og de nærliggende byer eller helt flytter fra kommunen.

Rapporten beskriver befolkningsudviklingen og boligmassen i kommunen. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse kortlægges flytteadfærd, boligbehov og boligønsker blandt tilflyttere, fraflyttere og omflyttere med henblik på at skabe et vidensgrundlag, som kan være med til at fremtidssikre boligmarkedet i Hjørring Kommune. Der er bud på, hvordan kommunen kan tilpasse boligtilbud i forhold til de boligsøgendes præferencer, og hvad kommunen selv kan gøre for at påvirke udviklingen.

Desuden præsenteres konklusioner for fremtidens boligmarked i Hjørring Kommune samt forslag til bosætningsstrategier for de enkelte områder i kommunen.

Læs rapporten 'Bolig og bosætningspræferencer i Hjørring Kommune' (2016)

Forskere

Hans Thor Andersen, Vigdis E. Magnusdatter Blach

Anne Gro Stensgaard

Sidst opdateret 04. maj 2016