Forskningsudgivelse

Befolkningens boligønsker

1500 personer over 15 år er blevet spurgt om, hvor og hvordan de gerne vil bo og hvorfor. Svarene er suppleret med data, der viser, hvordan de faktiske boligforhold har udviklet sig gennem godt 25 år.


Seniorforsker Hans Skifter Andersen (SBi) er medforfatter på rapporten, der kortlægger danskernes boligønsker. Grundlaget er en repræsentativ interviewundersøgelse gennemført i 2008 og tidligere undersøgelser fra 2001 og 1986. 1500 personer over 15 år blev spurgt om, hvor og hvordan de gerne vil bo og hvorfor. Svarene er suppleret med data, der viser, hvordan de faktiske boligforhold har udviklet sig gennem godt 25 år.

Rapporten 'Befolkningens boligønsker' (2009) er udgivet af Center for Bolig og Velfærd.

Sidst opdateret 17. september 2009