Forskningsudgivelse

Bedre bebyggelser - bedre liv?

En række store almennyttige etageboligbebyggelser var i midten af 1980'erne ramt af både fysiske, økonomiske, organisatoriske og sociale problemer. Rapporten evaluerer de forbedringsindsatser, som blev gennemført i sidste halvdel af 1980'erne.

En række store almennyttige etageboligbebyggelser var i midten af 1980'erne ramt af både fysiske, økonomiske, organisatoriske og sociale problemer. Rapporten evaluerer de forbedringsindsatser, som blev gennemført i sidste halvdel af 1980'erne. Hovedkonklusionen er, at der er fundet rimelige løsninger, hvad angår bygningsrenovering og miljøforbedringer på friarealer. Men der er stadig uløste organisatoriske og sociale problemer i flere bebyggelser. Rapporten henvender sig til boligafdelinger og -selskaber, kommuner, rådgivere og til Bolig- og Socialministeriet.

Pressemeddelelse: 'Bedre bebyggelser - bedre liv?' (1993)

Forskere

Hedvig Vestergaard

Ulf Christiansen, Mogens Kjær Jensen, Hans Kristensen, Hanne Lindhardtsen, Michael Varming

Sidst opdateret 13. marts 2006