Forskningsudgivelse

Beboerservice i boligområder

En vejledning for beboere og andre initiativtagere i, hvordan man fremmer planer, beslutninger og samarbejde om etablering af beboerservice i boligområder.

Rapporten er en vejledning for beboere og andre initiativtagere i, hvordan man fremmer planer, beslutninger og samarbejde om etablering af beboerservice i boligområder. Formålet er at gøre boligområdet til et bedre sted at bo, for især ældre beboere, med hensyn til generel service, omsorg, naboskab og tryghed. Beboerservice kan dog med fordel rettes til alle typer beboere i et boligområde, unaset om der er tale om almene eller private boliger, etagehuse eller lav bebyggelse. Vejledningen henvender sig til boligafdelinger, lejer- og ejerforeninger samt kommuner.

Bestil publikationen 'Beboerservice i boligområder' (1998)

Bilag til rapporten

Pressemeddelelse: 'Beboerservice skaber tryghed i hverdagen' (21.09.1998)

Forskere

Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 13. marts 2006