Attraktive enfamiliehuse i vækstcentrenes forstæder

Enfamiliehuset er en populær og eftertragtet boligform. Det giver nogle særlige udfordringer til den kommunale regulering af de lokale boligmarkeder i vækstcentrenes forstæder, hvor der er efter-spørgselspres og stigende priser.

Enfamiliehuset er en populær og eftertragtet boligform. Det giver nogle særlige udfordringer til den kommunale regulering af de lokale boligmarkeder i vækstcentrenes forstæder, hvor der er efter-spørgselspres og stigende priser.  

Formålet med dette projekt er at tilvejebringe viden om, hvordan kommunerne aktivt kan bidrage til at eksisterende og nye kvarterer med enfamiliehuse kan sikres og fortsat udvikles og serviceres i tak med de krav og behov, de skal opfylde i fremtiden. I projektet anlægges en helhedsbetragtning på enfamiliehuset, og faktorer som påvirker enfamiliehuset identificeres og analyseres. Overordnet ses der nærmere på, hvad der er afgørende for, at enfamiliehuset er og fortsat bliver attraktivt, hvem de relevante aktører på området er, og hvordan markedet og kommunal regulering og planlægning kan spille sammen.

 Projektet gennemføres af SBi i regi af Center for Bolig og Velfærd - Realdania Forskning og i samarbejde med de øvrige forskere i dette center.

Læs artiklen Single-family detached housing - A branch of paradise or a problem?

Intern projektleder: HEV

Målgruppe: Målgruppen for projektet er kommuner og andre centrale aktører på boligmarkedet.

Sidst opdateret 22. maj 2008