Forskningsudgivelse

Aleneboendes boligbehov. En kvantitaiv analyse af husstande bestående af én person

Det bliver mere og mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person.

Rapporten giver et kvantitativt billede af boligforhold og sociale parametre for mennesker, der bor alene. I hele den vestlige del af verden bliver det stadigt mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person.

Rapporten beskriver udviklingen over de sidste 20 år og viser, at det særligt er i aldersgruppen af de 30-60-årige, at der er blevet stadigt flere, der bor alene. Personer over 60 år udgør dog stadig den største gruppe blandt en-persons husholdninger. Socio-økonomiske analyser af de 30-60-årige viser, at mennesker der bor alene på en række parametre hører til blandt de socialt mest udsatte, idet de har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere indkomst og dårligere uddannelse.

Se eller download rapporten: 'Aleneboendes boligbehov. En kvantitaiv analyse af husstande bestående af én person' (2010).

Se pressemeddelelsen: 'Singlelivet er ikke altid det fede liv' (16.04. 2010).

Artikel i Forsk28: Singlelivet er ikke altid det fede liv (06.2010).

Forskere

Sidst opdateret 05. oktober 2013