Boligforhold

tilflyttere-yderomraader.jpg

Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

Udgangspunktet har været at belyse forhold vedrørende tilflyttere og bosætning i yderområderne. Undersøgelsen giver samtidig indblik i, hvordan hverdagen fungerer for de mennesker - både tilflytterne og fastboende - som bor i yderområderne.

boligforskning2.jpg

Center for Boligforskning

Center for Boligforskning styrker boligforskningen og sikrer en langsigtet, koordineret forskningsindsats.

Sidst opdateret 15. marts 2017