Konference - På vej mod en ny politik for energiforbrug i bygninger - Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug?

Konference i Horsens 5. april 2016
Starttidspunkt
5. april 2016 09:30
Sluttidspunkt
5. april 2016 17:30
Sted
Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Indhold

Omkring en tredjedel af det samlede energiforbrug i Danmark bruges på opvarmning og afkøling af bygninger. For at nedbringe dette energiforbrug er reglerne for bygningers energiforbrug løbende blevet skærpet. Og diskussionerne om de næste stramninger i Bygningsreglement 2017 foregår lige nu.

Imidlertid er det velkendt i byggebranchen, at der kan være stor forskel på det energiforbrug, som en bygning har i henhold til energirammen, og det energiforbrug som faktisk viser sig, efter bygningen er taget i brug.

"I energieffektive bygninger er energiforbruget større, end det skulle være efter de normative beregninger, mens det i dårligt isolerede huse er mindre end efter beregningerne", siger professor Kirsten Gram-Hanssen fra SBi.

"Derfor er det næppe tilstrækkeligt blot at fortsætte en politik om, at bygningerne skal være mere energieffektive. Nye huse er blevet så energieffektive, at yderligere markant reduktion af energibruget kun lader sig gøre, hvis bygningsbrugerne ændrer adfærd. Det samme gælder for de bygninger, som er blevet gennemgribende energirenoveret", påpeger hun.

På en konference 5. april 2016 diskuterer Kirsten Gram-Hanssen og en række andre danske eksperter og beslutningstagere sammenhængene mellem den offentlige regulering og energiforbruget i bygninger, særligt boliger: Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug? Og hvad skal en ny politik for energiforbrug i bygninger sigte mod?

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig professionelt med energiforbrug i bygninger: Myndigheder, interesseorganisationer, byg- og driftsherrer, rådgivere og byggevareproducenter, samt forskere, undervisere og formidlere. Af hensyn til de internationale deltagere foregår konferencen på engelsk.

Det er gratis at deltage i konferencen. Grundet et begrænset antal pladser er hurtig tilmelding tilrådelig. Af praktiske årsager bliver der lukket for tilmeldinger fredag 4. marts 2016.

Dagen efter konferencen holder arrangørerne en workshop om internationale forskningsresultater på området. Denne workshop er forbeholdt forskere og beslutningstagere.

Konferencen er arrangeret af Aalborg Universitet i samarbejde med Insero.

Vi har nu passeret deadline for tilmelding og konferencen er fuldt booket. Hvis du ønsker at komme på ventelisten, så kontakt os venligst på kurser@sbi.aau.dk

Energy Consumption version 2

Faktisk og normativt beregnet energiforbrug i boliger med forskellige energimærker. Tallene er baseret på varmeforbrug oplyst af fjernvarme- og gasselskaber samt energimærker for 230.000 danske parcelhuse. Tallene er endnu ikke færdigbearbejdet, og særligt for de A2010- og B-mærkede nye huse er analyserne ikke færdige. "Der er dog ingen tvivl om, at det generelle billede holder, hvilket også underbygges af internationale erfaringer", siger professor Kirsten Gram-Hanssen fra SBi. 

Oplægsholdere og undervisere
  • Professor Kirsten Gram-Hanssen, SBi ved Aalborg Universitet København
  • Specialkonsulent Niels Bruus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen
  • Chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen
  • Adm. direktør Peter Rathje, Projekt Zero på Alsion
  • Projektleder Jørgen Søndermark, Realdania Byg
  • Research associate Ray Galvin, RWTH-Aachen University
  • Professor Eduardo Maldonado, Universidade do Porto
  • Senior research fellow Yolande Strengers, RMIT University Melbourne
  • Repræsentant (TBA), EU-Kommissionen
Konference - På vej mod en ny politik for energiforbrug i bygninger - Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug?

"Det er næppe tilstrækkeligt blot at fortsætte en politik om, at bygningerne skal være mere energieffektive", siger professor Kirsten Gram-Hanssen

Forskere

Kirsten Gram-Hanssen

Professor Ellen Christiansen, Professor Per Heiselberg, Professor Susse Georg

Sidst opdateret 19. april 2016
Komfortkrav modarbejder varmebesparelser

Byggebranchen promoverer energieffektivisering af boliger med, at det ikke kun giver varmebesparelser, men også bedre komfort. Netop den bedre komfort kan imidlertid være en af årsagerne til, at vi faktisk ikke realiserer de varmebesparelser, som man skulle forvente i takt med, at byggeriet bliver stadig mere energieffektivt. Og det kan være en bombe under de politisk fastlagte klimamål. Vi får svært ved at nå klimamålene uden en markant reduktion af energiforbruget til rumopvarmning, der tegner sig for over en tredjedel af det danske energiforbrug.

Læs pressemeddelelse 4. april 2016