Temamøde om tilgængelighed og ligeværd som arkitektonisk kvalitet

24. november 2016: Få læringspointerne fra SBi’s s evaluering af tilgængeligheden i Handicaporganisationernes Hus på temamøde i Bygherreforeningen.
Starttidspunkt
24. november 2016 09:30
Sluttidspunkt
24. november 2016 12:00
Sted
Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København
Indhold

Få læringspointerne fra SBi’s s evaluering af tilgængeligheden i Handicaporganisationernes Hus på temamøde i Bygherreforeningen 24. november 2016.

Ambitionen var klar fra start, da Danske Handicaporganisationer (DH) gik i gang med planlægningen af sit nye kontorhus: Huset skulle være et internationalt foregangsbyggeri for tilgængelighed og universelt design.

Tre år efter åbningen af huset har seniorforsker Camilla Ryhl og seniorforsker Anne Kathrine Frandsen fra SBi afsluttet deres evaluering af byggeprocessen, bygningen og brugernes oplevelse af huset.

Evalueringen konkluderer, at bygningen er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus. Huset demonstrerer ikke mange nye banebrydende løsninger på den internationale bane, men introducerer til gengæld betydningsfulde løsninger i dansk kontekst. Erfaringerne fra processen kan danne model for, hvordan man fremover kan arbejde med universelt design og tilgængelige løsninger.

På temamødet i Bygherreforeningen fortæller Camilla Ryhl og Anne Kathrine Frandsen om processen bag de valgte løsninger, og hvordan bygningen opleves af brugerne. Indlægget danner udgangspunkt for en diskussion om, hvordan man som bygherre kan sikre, at ligeværdighed og tilgængelighed tænkes ind som arkitektonisk kvalitet. Mød også Per Schulze fra Realdania, der fortæller om Realdanisa rolle i evalueringsprojektet.

Tid, sted og tilmelding

Temamødet ’Arkitektonisk kvalitet og ligeværd som styrende princip – Evaluering af Danske Handicaporganisationers Hus’ finder sted 24. november 2016 kl. 9.30-12.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Tilmeld dig her

Program

9.30    Ankomst (med kaffe)

10.00  Velkomst

10.05  Realdanias rolle i Danske Handicaporganisationers Hus og evalueringsrapporten
            
Per Schulze, Realdania

10.15  Bagom tilblivelsen af Danske Handicaporganisationers Hus
            Hør, hvordan bygningen opleves, om dens løsninger og processen bag
            Anne Kathrine Frandsen og Camilla Ryhl, SBi

11.30  Hvordan sikrer vi som bygherrer at ligeværd og tilgængelighed tænkes med som en arkitektonisk kvalitet?
  
          Spørgsmål og debat

12.00  Farvel og tak for i dag
            
med en frokostsandwich

Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup er et vigtigt eksempel på en overordentlig tilgængelig bygning, konkluderer SBi's evaluering (Foto: Danske Handicaporganisationer).

Sidst opdateret 25. november 2016