Strategisk udvikling af byernes randområder - europæiske planudfordringer og private aktørers bidrag

9. februar 2017. Konference om udviklingspotentialet for tidligere industriområder og forældede forstæder med eksempler fra Danmark, Finland, Holland og Tyrkiet og oplæg fra forskere, developere og private investorer.
Starttidspunkt
9. februar 2017 13:00
Sluttidspunkt
9. februar 2017 16:30
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

I Europa er der i de sidste 20 år sket en radikal forandring af byernes rolle. Forandringen har visse steder ført til en forøget bolig- og erhvervsmæssig attraktivitet. En central drivkraft i denne attraktivitet er byernes randområder. Udviklingen af disse tidligere industriområder og forældede forstadsbydele kan bruges som strategisk løftestang for dels at styrke byernes overordnede erhvervsmæssige konkurrencesituation, dels at øge det boligbaserede skattegrundlag.

Hvilke særlige strategiske udfordringer giver dette for kommunale planlæggere? Og hvordan kan samspillet mellem offentlige planmyndigheder og private aktører forbedres i netop denne type af områder?   

For at skabe et overblik over fænomenet har Statens Byggeforskningsinstitut, AAU CPH, deltaget i et europæisk forskningsprojekt, hvilket har resulteret i bogenPlanning Projects in Transition, der sammendrager europæiske planerfaringer fra Finland, Danmark, Holland og Tyrkiet. 

Program

På denne baggrund inviterer SBi og Dansk Byplanlaboratorium danske planlæggere, forskere og private aktører til en konference.

Første del vil fokusere på randområderne som et særligt planlægningsfænomen:

  • Bredere europæiske planerfaringer med randområderne vil blive udfoldet af en international oplægsholder.
  • Danske erfaringer fra København og Aalborg vil blive fremdraget, og der vil blive lagt op til diskussion i grupper. 

I anden del vil der via oplæg fra to private aktører blive fokuseret på boligorganisationers rolle som byudvikler og developeres udfordringer.

Pris

Arrangementet er gratis og med forplejning. De første 30 tilmeldte deltagere får et gratis eksemplar af bogen. Ligeledes vil der efter arrangementet være mulighed for at netværke over en forfriskning.  

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende mail til kurser@sbi.aau.dk
med 'Randområder' i emnefeltet
og oplysninger om navn, stilling, firma/organisation, adresse samt mail og telefonnummer.

Sted

Konferencen afholdes i Gæstekantinen, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Se rutevejledning og oversigt over p-pladser.
Kommer du i bil så bemærk venligst, at der fri parkering på campus i tre timer (husk at stille p-skiven og at tjekke skiltningen). For parkering i længere tid end tre timer, kan du få en parkeringstilladelse i receptionen eller ved registrering, når du ankommer. Vær venligst opmærksom på, at parkeringstilladelsen kun gælder til AAU s parkeringspladser (og desværre ikke til p-pladserne foran Pelican Self Storage). 

Kontakt

Spørgsmål til konferencens faglige indhold kan rettes til Jesper Rohr Hansen på jer@sbi.aau.dk.

Spørgsmål om tilmelding, konferencestedet m.m. bedes rettet til kursussekretær, Birgitte Christiansen, mail: eller telefon: 99 40 23 21.

Sidst opdateret 21. februar 2017