SBi's tilgængelighedsseminar: BR og byggeprocessen

25. oktober 2011: Tilgængelighedsseminar for byggebranchens professionelle aktører, finder sted kl. 9-15 i Dansk Design Center, København.
The University Institute of Architecture of Venice

The University Institute of Architecture of Venice

Tid: Tirsdag 25. oktober 2011, kl. 9.00 - 15.30
Sted: Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V

Deltagerafgift: 1.800 kroner ekskl. moms
OBS! Der er ikke flere ledige pladser.

Mere kontrol eller færre tilgængelighedskrav?

Kom og vær med til at diskutere, hvordan vi opnår sammenhæng i byggeprocessen med henblik på at opfylde bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser.

En igangværende undersøgelse viser, at Bygningsreglementets (BR) krav om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse i mange tilfælde ikke bliver overholdt. Alle faser af byggeprocessen rummer eksempler på, at BR-kravene ikke imødekommes. Det sker i forbindelse med projektering og byggesagsbehandling, samt udførelse og kvalitetskontrol. Med andre ord: Der sker tab af tilgængelighed gennem hele byggeprocessen og hos alle de involverede parter.

På dette års tilgængelighedsseminar diskuterer vi derfor, hvad der skal til for at opnå bedre sammenhæng og resultater i byggeprocessen set ud fra et tilgængelighedsperspektiv.

Mangler der viden, procedurer eller gode løsningseksempler? Skal vi have mere kontrol eller færre krav? Eller hvor ligger problemet?.

Program

9.00 Indskrivning og morgenkaffe 

Seminarets moderator: proceskonsulent Trine Larsen

9.30 Velkomst

  • Undersøgelse af byggebranchens håndtering af BR´s tilgængelighedskrav. Forsker Anne Kathrine Frandsen, SBi
  • Regulering af tilgængelighed i et internationalt perspektiv. Forsker Sidse Grangaard, SBi og seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi

Pause 

  • Bygherrens prioritering af tilgængelighed og udviklingen af en tilgængelighedsstandard. Arkitekt maa Peter Birk Hansen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi
  • Tilgængelighed som konkurrenceparameter. Arkitekt maa Per Ravn, CUBO Arkitekter a/s
    Diskussion i grupper 

12.00 Frokost 

13.00 Præsentation af input fra formiddagens gruppediskussion

  • Synspunkter og betragtninger fra byggeprocessens parter:
    myndigheder, arkitekt, bygherrerådgiver, ingeniør, landskabsarkitekt og entreprenør

 Arkitekt Carsten Graversen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 Områdechef Poul Nielsen, Center for Byggeri, Københavns Kommune
 Arkitekt MAA Erik Brandt Dam, EBD arkitekter aps
 Bygherrerådgiver mbv Mette Thiberg, Gottlieb Paludan Arkitekter a/s
 Projektleder Jacob Ovgaard, COWI A/S
 Landskabsarkitekt mdl Salka Kudsk/Ulla Hornsyld, SLA
 Seniorprojektchef Erik Vibe Pedersen, NCC Construction A/S

Pause og eftermiddagskaffe

14.40 Diskussion i panel og plenum

15.20 Opsamling og afslutning

15.30 Tak for i dag

Der vil blive afholdt et arrangement for brugere i DH-regi, som opfølgning på ovenstående arrangement. Tidspunkt og sted er endnu ikke fastsat.
Forskere

Sidse Grangaard

Sidst opdateret 27. oktober 2011