SBi-seminar om korrosion, anvisning 227

17. marts 2011: Kom og få den nyeste viden på seminaret i Hørsholm om korrosion. Bliv klogere på, hvordan vi undgår korrosion i moderne vvs-installationer.
Korrosion i vvs-installationer

Korrosion i vvs-installationer

Hvordan undgår vi korrosion i moderne vvs-installationer?
Kom og få den nyeste viden på SBi's seminar om korrosion.

Tid: Torsdag 17. marts 2011, kl. 9.00 – 16.00
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm

For tilmelding kontakt venligst Julie Kastoft-Christensen på jkc@sbi.dk.

Indhold
Selv om hovedparten af moderne vvs-installationer udføres i plast og rustfri stål, så er der fortsat risiko for alvorlige og kostbare korrosionsskader. Det skyldes, at rør af plast og rustfrit stål ikke giver korrosionsbeskyttelse af andre metaldele i vvs-installationen.

Forebyggelse af disse nye korrosionsskader er blandt emnerne på dette SBi-seminar, der tager udgangspunkt i SBi-anvisning 227, Korrosion i vvs-installationer.

Seminaret er koncentreret om korrosion i brugsvandsinstallationer og herunder også kvalitetssikring af brugsvand i form af forholdsregler mod afgivelse af metaller og dannelse af legionella-bakterier. Derudover behandles korrosionsforholdene også for varmesystemer og køleanlæg, ligesom der gives en generel indføring i mekanismerne bag korrosion.

Undervisere
Civilingeniør Frank Fontenay, FORCE Technology
Civilingeniør Søren Klinggaard, FORCE Technology
Akademiingeniør Asbjørn Andersen, FORCE Technology

Pris
3.200 kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 227, Korrosion i vvs-installationer, som ellers koster 380 kroner ekskl. moms.


Program

08.30   Ankomst og morgenkaffe

09.00   Velkomst og præsentation af dagens program
Seniorforsker Erik Brandt, SBi

09.15   Korrosionsteori
Civilingeniør Frank Fontenay, FORCE Technology
Gennemgang af de forskellige korrosionstyper og de kemiske processer bag

09.45   Rørmaterialer til brugsvandsanlæg
Civilingeniør Frank Fontenay, FORCE Technology
I dag anvendes både metaller og plast til brugsvandsinstallationer. Fordele og risici ved de forskellige materialer gennemgås mht. praktiske forhold, kemisk bestandighed, korrosion og afgivelse af stoffer til brugsvandet.

10.45   Pause

11.05   Ventiler og armaturer til brugsvand
Akademiingeniør Asbjørn Andersen, FORCE Technology
Gennemgang af korrosionsrisiko og materialevalg til vandmålere, afspærrings- og reguleringsventiler og blandingsbatterier m.m. herunder forholdsregler ved anvendelse af nye rørmaterialer i kombination med traditionelle ventiler af messing.

12.00   Frokost

13.00   Kvalitetssikring af brugsvand
Akademiingeniør Asbjørn Andersen, FORCE Technology
Brugsvand fra vandværkerne i Danmark er generelt af meget høj kvalitet, men under transporten til forbrugernes vandhaner kan der imidlertid foregå en række forandringer med vandet, så det bliver uegnet til drikkevand. Anvisninger til forebyggelse af metalafgivelse til drikkevand og legionellaproblemer.

13.45   Vandtyper og vandbehandling
Civilingeniør Søren Klinggaard, FORCE Technology
Vandets sammensætning er bestemmende for dets korrosionsmæssige egenskaber. I gennemgangen beskrives korrosionsforholdene for de almindeligste vandtyper samt metoder til behandling af vand for at minimere risikoen for korrosion inde i vvs-installationerne.

14.30   Kaffepause

14.50   Korrosion i lukkede systemer
Civilingeniør Søren Klinggaard, FORCE Technology
Gennemgang af korrosionsforholdene i lukkede cirkulerende systemer som køle- og varmeanlæg herunder centralvarmeanlæg, dampanlæg, fyringsanlæg, fjernvarmesystemer og solvarmeanlæg.

15.30   Afslutning og evaluering

16.00   Tak for i dag

Læs om andre kommende SBi-seminarer her

Forskere

Frank Fontenay, Søren Klinggaard, Asbjørn Andersen

Sidst opdateret 06. juni 2011