SBi-kursus: Tilgængelighed i bygninger og udearealer

5. marts 2013: SBi introducerer en efteruddannelse i tilgængelighed, hvor du får tilført den nyeste viden inden for tilgængelighedsområdet. Uddannelsen varer en uge og afsluttes med eksamen. Efteruddannelsen er til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger.
Starttidspunkt
5. marts 2013 09:00
Sluttidspunkt
15. maj 2013 16:00
Sted
SBi, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Pris
15500,00 kr. ekskl. moms
Indhold

SBi introducerer et kursus som Auditor i tilgængelighed for bygninger og udearealer. Kurset varer i alt en uge, fordelt over 3 måneder, hvor der løses 3 hjemmeopgaver og afsluttes med en kort eksamen. Du får altså papir på, at du nu er rustet til at træde ind i et byggeprojekt med tilgængelighedsbrillerne på. Som auditor forventes man at have tilstrækkeligt overblik og detailkendskab til at kunne gennemgå byggeprojekter og sikre, at der ikke optræder alvorlige fejl i disse, når det gælder bestemmelserne i Bygningsreglementet, EU-direktiver og en række tilgrænsende områder.

Baggrunden for kurset er, at der konstateres mange fejl og mangler med hensyn til tilgængelighed i forhold til Bygningsreglementet i nyere byggerier; fejl, som ejeren senere kan blive pålagt at rette for egen regning, og rådgiveren måske efterfølgende sagsøgt for.

Mange rådgivere og bygherrer har helt enkelt ikke kendskab til, hvordan tilgængelighedskravene er blevet skærpet med de sidste to-tre versioner af Bygningsreglementet, og kurset vil derfor gerne sikre:

• overblik over hvilke bestemmelser og vejledninger mht. tilgængelighed der gælder hvor, herunder vejregler og EU-direktiver
• at der tages højde for de mest indgribende bestemmelser i de tidlige faser
• at krav overholdes i nybyggeri og ved ombygninger
• at de bagvedliggende funktionelle, tekniske og juridiske forhold forstås bedre

Det bliver mere og mere nødvendigt at have en viden inden for tilgængelighedsområdet i takt med at kravene i Bygningsreglementet stiger. Kravene er ufravigelige, og dermed har de den samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed.

Tilgængelighedskravene er yderligere aktualiseret efter Danmark har tiltrådt FN’s konvention om handicappedes rettigheder. Det betyder et afgørende skridt mod ligeværd og værdighed, men også et forpligtende skridt mod øget tilgængelighed.

Efteruddannelsen er til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger.

I løbet af kurset vil følgende emner blive gennemgået:

Introduktion til tilgængelighed
- grundlæggende begreber, oversigt over tilgængelighedsområdet, afprøvning af miljøer

Grundlæggende om brugerbehov og brugerbehov generelt

Grundlæggende om bygningskategorier
- offentlig adgang, boliger, ombygninger

Grundlæggende om transport
- transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil

Grundlæggende om udearealer
- bebyggelser, veje, rekreative arealer og byrum

Derudover vil der være tre opgaver, der skal laves i løbet af kursusforløbet. Kurset kræver derfor tid mellem modulerne til opgaveløsning og evt. forberedelse.

Det anbefales af have egen pc med til kurset, så der kan arbejdes med word-filer og hjemmesider.

Målgruppe: Du skal have en relevant uddannelse samt erfaring med tilgængelighedsområdet i dit faglige virke.

Samtlige 5 kursusdatoer:
5.-6 marts, 8.-9. april og 15. maj 2013. Alle dage kl. 9.00 - 16.00.

Kurset er overtegnet!

Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger samt SBi-anvisning 230, Bygningsreglementet 2010.

Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her.

Oplægsholdere og undervisere

Rådgiver Lone Sigbrand, SBi
Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi

Derudover vil der være en række eksterne undervisere.

SBi-kursus: Tilgængelighed i bygninger og udearealer

Læs om andre kommende SBi-kurser her

Sidst opdateret 20. september 2013