SBi-kursus: Tilgængelighed i bygninger og udearealer

En efteruddannelse til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage de grundlæggende tilgængelighedsopgaver i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder bygninger med offentlig adgang, til kontor og administration eller boliger.
Starttidspunkt
25. februar 2014 10:00
Sluttidspunkt
7. maj 2014 17:00
Sted
SBi, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Pris
19500,00 kr. ekskl. moms
Indhold

SBi tilbyder et kursus som Auditor i tilgængelighed for bygninger og bygningsnære udearealer. Kurset varer i alt en uge, fordelt over 3 måneder, hvor der løses 3 hjemmeopgaver og afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave. Hvis eksamen bestås og opgaven godkendes anses deltageren for at have tilstrækkeligt overblik og detailkendskab til at kunne gennemgå byggeprojekter og sikre, at der ikke optræder alvorlige fejl i disse, når det gælder tilgængelighedsbestemmelserne i Bygningsreglementet. Deltageren har samtidig vist tilstrækkelig viden om de supplerende anbefalinger i SBi-anvisning 230, tjeklister til Bygningsreglementet, samt vist grundlæggende kendskab til standarder for undervisningsbyggeri, EU togstationer, brugerbetjent udstyr og vejregler.

Baggrunden for kurset er, at der konstateres mange fejl og mangler med hensyn til tilgængelighed i forhold til Bygningsreglementet i nyere byggerier og ombygninger; fejl, som ejeren senere kan blive pålagt at rette for egen regning, og rådgiveren måske efterfølgende sagsøgt for.

Mange rådgivere og bygherrer forstår ikke eller har ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvordan tilgængelighedskravene fortolkes, og hvordan de er blevet skærpet med de sidste to-tre versioner af Bygningsreglementet. Kurset vil derfor gerne sikre:

 • overblik over hvilke bestemmelser og vejledninger mht. tilgængelighed der gælder hvor
 • at der tages højde for de mest indgribende bestemmelser i de tidlige faser
 • at krav forstås og overholdes i nybyggeri og ved ombygninger
 • at de mest kritiske funktionelle, tekniske og juridiske forhold forstås bedre


Det bliver mere og mere nødvendigt at have en viden inden for tilgængelighedsområdet efter at kravene i Bygningsreglementet er blevet skærpet, fokus på god kvalitet øget, og tilgængelighed blevet en direkte konkurrenceparameter. Mange krav er ufravigelige, men kan løses på forskellige måder, og fx ombygningsbestemmelser kan være svære at holde ude fra hinanden. Derfor er overblik såvel som sikkerhed mht fortolkning og funktion vigtig, og kurset søger at "gøre deltagerne skarpe" i disse henseender.

Tilgængelighedskrav og universelt design er yderligere aktualiseret efter Danmark har tiltrådt FN’s konvention om handicappedes rettigheder. Det betyder et afgørende skridt mod ligeværd og værdighed for alle mennesker.

Efteruddannelsen er primært til rådgivere og professionelle, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i nutidens ny- og ombygningsprojekter, uanset om det gælder byggeri med offentlig adgang, til kontor og administration eller boliger.

I løbet af kurset vil følgende emner blive gennemgået:

 • Introduktion til tilgængelighed
  - grundlæggende begreber, oversigt over tilgængelighedsområdet, afprøvning af miljøer med kritiske forhold
 • Grundlæggende om brugerbehov og brugerbehov generelt
 • Tekniske, juridiske forhold og ansvar
 • Grundlæggende om bygningskategorier
  - bygninger med offentlig adgang, boliger, ombygninger
 • Grundlæggende om transport
  - transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil
 • Grundlæggende om udearealer
  - bebyggelser, veje, rekreative arealer og byrum
 • Grundlæggende om tilgrænsende områder
  - Web, undervisning, sport og produktdesign mv.


Derudover vil der være en indledende samt to opgaver, der skal laves i løbet af kursusforløbet. Kurset kræver derfor tid før og mellem modulerne til opgaveløsning og evt. forberedelse. Kurset afsluttes med en eksamen samt en selvvalgt opgave, inden man anerkendes som auditor inden for tilgængelighed til byggeri og udearealer.

Det anbefales af have egen pc med i den sidste del af kurset, så der kan arbejdes med fx hjemmesider og word-filer til eksamen.

Datoer
Kurset varer fem dage fordelt på følgende datoer:
25.-26. februar, 26.-27. marts og 7. maj 2014.

Ved moduler af to dages varighed vil den første dag være kl. 10-17, mens den anden dag er kl. 9-16. Sidste modul er kl. 10-17. Alle dage på SBi, AAU København.

Målgruppe
Du skal have en relevant uddannelse samt erfaring med tilgængelighedsområdet i dit faglige virke. Dette bedes du kort uddybe i kommentarfeltet på tilmeldingssiden.

Undervisere
Rådgiver Lone Sigbrand, SBi
Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi

Derudover vil der være oplæg fra en række eksterne undervisere.

OBS! Tilmeldingsfristen er overskredet, men kontakt Julie Kastoft-Christensen på jkc@sbi.aau.dk for yderligere oplysninger om tilmelding.


Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her.

SBi-kursus: Tilgængelighed i bygninger og udearealer

Foto: Camilla Ryhl

Sidst opdateret 10. juli 2014