SBi-kursus om Tilgængelighed i bygninger og udearealer

11. januar 2012: SBi introducerer en helt ny efteruddannelse i tilgængelighed, hvor du får tilført den nyeste viden inden for tilgængelighedsområdet. Uddannelsen varer en uge og afsluttes med eksamen. Efteruddannelsen er til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger.

En efteruddannelse til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger.

Tid: Kurset varer fem dage fordelt på følgende datoer:
11. - 12. januar, 2. - 3. februar og 22. marts 2012. Alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: SBi, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm.

OBS! Kurset er overtegnet. Er du interesseret i kommende kurser, kontakt venligst Julie Kastoft-Christensen via kurser@sbi.dk.

Målgruppe: Du skal have en relevant uddannelse samt erfaring med tilgængelighedsområdet i dit faglige virke.

Indhold
SBi introducerer et kursus som Auditor i tilgængelighed for bygninger og udearealer. Kurset varer i alt en uge, fordelt over 3 måneder, hvor der løses 3 hjemmeopgaver og afsluttes med en kort eksamen. Du får altså papir på, at du nu er rustet til at træde ind i et byggeprojekt med tilgængelighedsbrillerne på. Som auditor forventes man at have tilstrækkeligt overblik og detailkendskab til at kunne gennemgå byggeprojekter og sikre, at der ikke optræder alvorlige fejl i disse, når det gælder bestemmelserne i Bygningsreglementet, EU-direktiver og en række tilgrænsende områder.

Baggrunden for kurset er, at der konstateres mange fejl og mangler med hensyn til tilgængelighed i forhold til Bygningsreglementet i nyere byggerier; fejl, som ejeren senere kan blive pålagt at rette for egen regning, og rådgiveren måske efterfølgende sagsøgt for.

Mange rådgivere og bygherrer har helt enkelt ikke kendskab til, hvordan tilgængelighedskravene er blevet skærpet med de sidste to-tre versioner af Bygningsreglementet, og kurset vil derfor gerne sikre:

• overblik over hvilke bestemmelser og vejledninger mht. tilgængelighed der gælder hvor, herunder vejregler og EU-direktiver
• at der tages højde for de mest indgribende bestemmelser i de tidlige faser
• at krav overholdes i nybyggeri og ved ombygninger
• at de bagvedliggende funktionelle, tekniske og juridiske forhold forstås bedre

Det bliver mere og mere nødvendigt at have en viden inden for tilgængelighedsområdet i takt med at kravene i Bygningsreglementet stiger. Kravene er ufravigelige, og dermed har de den samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed.

Tilgængelighedskravene er yderligere aktualiseret efter Danmark har tiltrådt FN’s konvention om handicappedes rettigheder. Det betyder et afgørende skridt mod ligeværd og værdighed, men også et forpligtende skridt mod øget tilgængelighed.

Efteruddannelsen er til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger.

I løbet af kurset vil følgende emner blive gennemgået:

Introduktion til tilgængelighed
- grundlæggende begreber, oversigt over tilgængelighedsområdet, afprøvning af miljøer

Grundlæggende om brugerbehov og brugerbehov generelt

Grundlæggende om bygningskategorier
- offentlig adgang, boliger, ombygninger

Grundlæggende om transport
- transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil

Grundlæggende om udearealer
- bebyggelser, veje, rekreative arealer og byrum

Derudover vil der være tre opgaver, der skal laves i løbet af kursusforløbet. Kurset kræver derfor tid mellem modulerne til opgaveløsning og evt. forberedelse.

Det anbefales af have egen pc med til kurset, så der kan arbejdes med word-filer og hjemmesider.

Undervisere
Rådgiver Lone Sigbrand, SBi
Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi

Derudover vil der være en række eksterne undervisere.

Pris
15.500 kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger samt SBi-anvisning 230 om BR10.
Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her

 

Læs om andre kommende SBi-kurser her

Sidst opdateret 22. september 2015