SBi-kursus: PCB i bygninger

29. oktober 2013: Mød forfatteren til de to nye SBi-anvisninger om PCB i bygninger, Helle Vibeke Andersen, og flere andre eksperter i PCB-forurening af bygninger.
Starttidspunkt
29. oktober 2013 09:00
Sluttidspunkt
29. oktober 2013 16:00
Sted
SBi, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Pris
4300,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

Som led i Regeringens PCB-handlingsplan har Energistyrelsen for nylig offentliggjort et notat, som vurderer, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB, der overskrider Sundhedsstyrelsens højeste vejledende aktionsværdi.

Et andet led i PCB-handlingsplanen er to nye SBi-anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger.

Dette kursus tager udgangspunkt i de to nye anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

På kurset vil du få viden om, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan man gennemfører en kortlægning af forureningen.  Endvidere vil du blive undervist i, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Med i kursusprisen er et trykt eksemplar af de to nye SBi-anvisninger om PCB i bygninger: 241, Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger og 242, Renovering af bygninger med PCB.


Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her.

Oplægsholdere og undervisere
  • Seniorforsker Helle  Vibeke Andersen
  • Professor Lars Gunnarsen
  • Ph.d.-stipendiat Nadja Lyng
  • Teknisk chef Torben Trampe, KAB
SBi-kursus: PCB i bygninger

Opmærkning af PCB-forurening i betonelementbyggeri fra 1970'erne

Sidst opdateret 30. oktober 2013