SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

9. januar 2013: Hvordan gennemfører du efterisolering på fugtteknisk forsvarlig vis?
Starttidspunkt
9. januar 2013 09:00
Sluttidspunkt
9. januar 2013 16:00
Sted
SBi, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Pris
3800,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Med baggrund i de gældende krav og regler behandler kurset besparelsespotentialet ved efterisolering af bygninger, og mulighederne gennemgås blandt andet ved eksempler på konkrete energirenoveringsprojekter. Desuden præsenteres værktøjer til vurdering af effekten af konkrete efterisoleringstiltag – både generelle værktøjer rettet mod beslutningstagere og mere konkrete værktøjer. Forskellige konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

Med i prisen er de nye SBi-anvisninger 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning og 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger, samt SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger.

OBS! Kurset er overtegnet - tilmeld dig i stedet det tilsvarende kursus 28. maj 2013.

Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her.

Oplægsholdere og undervisere

Seniorforsker Eva B. Møller, SBi
Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi

SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

 

Læs mere om andre kommende SBi-kurser her.

Sidst opdateret 11. februar 2013
Oplægsholder
Eva B. Møller
Eva B. Møller
Seniorforsker
T + 9940 2290
Oplægsholder
Kim B. Wittchen
Kim B. Wittchen
Seniorforsker
T + 9940 2379
Oplægsholder
Torben Valdbjørn Rasmussen
Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
T + 9940 2272