SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

24. oktober 2012: Dette efterisoleringskursus afholdt i Odense tilbyder den nyeste viden indenfor området med udgangspunkt i SBi-anvisning 221.
Starttidspunkt
24. oktober 2012 09:00
Sluttidspunkt
24. oktober 2012 16:00
Sted
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Pris
3800,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Kurset tager udgangspunkt i SBi-anvisning 221, 'Efterisolering af etageboliger' og kommende SBi-anvisninger om efterisolering af mindre bygninger.

Med baggrund i de gældende krav og regler behandler kurset besparelsespotentialet ved efterisolering af bygninger, og mulighederne gennemgås, bl.a. eksemplificeret ved konkrete energirenoveringsprojekter.

Værktøjer til vurdering af effekten af konkrete efterisoleringstiltag præsenteres. Det gælder både generelle værktøjer, rettet mod beslutningstagere, og mere konkrete værktøjer. Begge typer af værktøjer er yderst anvendelige forud for beslutningen om efterisolering af en bygning.

Forskellige konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her.

Oplægsholdere og undervisere

Seniorforsker Eva B. Møller, SBi
Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi

SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

Sidst opdateret 14. november 2012
Oplægsholder
Eva B. Møller
Eva B. Møller
Seniorforsker
T + 9940 2290
Oplægsholder
Torben Valdbjørn Rasmussen
Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
T + 9940 2272
Oplægsholder
Kim B. Wittchen
Kim B. Wittchen
Seniorforsker
T + 9940 2379