Radonsikring af eksisterende bygninger

24. oktober 2016 hos IDA BYG: På arrangementet fortæller SBi og Teknologisk Institut om muligheder og udfordringer ved radonsikring af eksisterende bygninger, og Realdania fortæller om baggrunden for og de hidtidige resultater af deres informationskampagne.
Starttidspunkt
24. oktober 2016 16:00
Sluttidspunkt
24. oktober 2016 17:30
Sted
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31–33, 1780 København V
Indhold

På arrangementet fortæller SBi og Teknologisk Institut om muligheder og udfordringer ved radonsikring af eksisterende bygninger, og Realdania fortæller om baggrunden for og de hidtidige resultater af deres informationskampagne.

Program

16.00
Velkomst
Ersün Züfer, formand for IDA Byg
16.05
Hvad er radon, hvor kommer det fra, og hvor farligt er det?
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi
16.25
Hvad vil Realdania opnå med oplysningskampagnen om radon, og hvilke resultater har man hidtil opnået?
Programchef Lennie Clausen, Realdania
16.40 Pause
16.50 Hvilke byggetekniske muligheder og udfordringer er der ved radonrenoveringer?
Seniorkonsulent Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut
17.20 Hvordan får vi kvalificeret byggebranchen til at foretage radonrenoveringer?
Paneldiskussion
17.30 Tak for i dag

I mange bygninger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har fået øje på radonsikring som forretningsområde. Realdanias store oplysningskampagne om radon sigter mod at gøre boligejerne opmærksomme på radonproblemet og dermed at styrke efterspørgslen på radonrenovering.
 
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan give lungekræft. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon kræver 300 dødsfald årligt. Radonforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, mens der sjældent er for meget radon i etageboliger. I boliger med terrændæk, og i nogle tilfælde også med krybekælder, kan radon trænge ind i så store mængder, at Bygningsreglementets grænseværdi på 100 Bq/m3 bliver overskredet.
 
Hvis indholdet er mellem 100 og 200 Bq/m3, bør man iværksætte enkle foranstaltninger, fx øget udluftning, og hvis indholdet er over 200 Bq/m3, bør man gå mere effektivt til værks.
 
I en undersøgelse for nogle år siden kom man frem til, at de 200 Bq/m3 bliver overskredet i ca. 65.000 boliger. Hvis man gør den hurtige antagelse, at gennemsnitsprisen for radonsikring af en bolig ligger et sted mellem 20.000 og 50.000 kroner, er der altså her et marked af en samlet værdi på en til tre milliarder kroner, som er stort set uopdyrket.
 
Realdania forsøger i denne tid med en stor oplysningskampagne at gøre befolkningen opmærksom på radonproblemet, understøttet af hjemmesiden www.radonfrithjem.dk, hvor private husejere hjælpes igennem måle- og renoveringsprocessen.

ARRANGØR: IDA BYG

Sidst opdateret 01. november 2016