Ph.d.-forsvar: Utrygheden finder sted

27. maj 2016 kl. 13 forsvarer Rune Holst Scherg sin Ph.d.-afhandling.
Starttidspunkt
27. maj 2016 13:00
Sluttidspunkt
27. maj 2016 16:00
Sted
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Bygning: Frederiks Kaj 12 (FKJ 12), seminarrum 0.06 (stuen)
Indhold

Rune Holst Schergs afhandling består af en undersøgelse af utryghed ved kriminalitet med særlig fokus på utryghedens rumlige dimensioner og miljømæssige årsager.

Afhandlingen handler om utryghed relateret til kriminalitet (på engelsk: fear of crime). Afhandlingens hovedinteresse er på den ene side at udfolde og udforske det rumlige perspektiv på utryghed, og på den anden side at analysere utryghedens miljømæssige (kontekstuelle) årsager. Det forskningsmæssige afsæt til afhandlingen var, at der manglede viden om utryghedens rumlige dimensioner og om værdien af social desorganisationstilgangen og opportunity-perspektivet som miljømæssige forklaringsmodeller i forhold til utrygheden,  især i en dansk sammenhæng.

Afhandlingen arbejder med tre konceptualiseringer af utryghed som hhv. en grundlæggende utryghed, en områdeutryghed og en situationel utryghed (episodisk og stedsspecifik utryghed).

Denne konceptualisering har motiveret afhandlingens tre empiriske studier af hhv. den grundlæggende, kriminalitetsuspecifikke utryghed, områdeutrygheden og den stedsspecifikke utryghed, med fokus på at afdække relevansen af hhv. social desorganisationstilgangen og opportunity-perspektivet som miljømæssige forklaringsmodeller.

De tre empiriske studier af utryghed blev alle gennemført i København i samarbejde med Københavns Kommune.

Afhandlingen viser bl.a., at områdeutrygheden er geografisk koncentreret i nogle specifikke dele af København. Især er der et højt niveau af områdeutryghed på indre og ydre Nørrebro. Fundene peger i retning af relevansen af opportunity-perspektivet som forklaringsramme for områdeutrygheden, da folk især er utrygge ved de byområder, hvor der er meget kriminalitet og uordenskriminalitet.

Afhandlingen er et af de første studier, hvor den rumlige utryghed er blevet kortlagt og analyseret på basis af et relativt stort antal respondenter i et relativt stort område (såsom en hel by). Afhandlingen bidrager således med de første større analyser af den rumlige utryghed og dens årsager.

Overvær ph.d.-forsvaret
Rune Holst Scherg forsvarer sin ph.d.-afhandling 27. maj 2016 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, Lokale 0.06 (stueetagen).

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception.

Cand.mag., Ph.d.-stipendiat Rune Holst Scherg
Cand.mag., Ph.d.-stipendiat Rune Holst Scherg
Sidst opdateret 01. juni 2016