Ph.d.-forsvar: Den sociale struktur af husstandes varmeforbrug

Starttidspunkt
20. marts 2017 13:00
Sluttidspunkt
20. marts 2017 16:00
Sted
Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, Lokale 0.06 (stueetagen)
Indhold

De sociale strukturer af husstandes energiforbrug er underbelyst i nyere sociologisk forskning, som i stedet ofte har fokuseret på at forstå energiforbrugende praksisser ved hjælp af kvalitative metoder. Formålet med Anders Rhiger Hansens ph.d.-afhandling er empirisk at vise, hvordan husstandes varmeforbrug er socialt struktureret, samt give bud på at forklare disse forskelle. Baseret på en empirisk case, som er danske husstandes forbrug af energi til rumopvarmning og opvarmning af vand i enfamiliehuse, viser afhandlingen, at husstande med højere indkomst- og uddannelsesniveau forbruger mere varme end husstande med lavere indkomst- og uddannelsesniveau. Ca. en tredjedel af forskellen skyldes forskelle i vaner, mens de resterende to tredjedele relaterer sig til forskelle i boligforhold og husstandssammensætning. Endvidere viser afhandlingen, hvordan disse vaner i høj grad deles igennem familierelationer, og hvordan muligheden for at justere disse vaner afhænger af den sociale og materielle kontekst.

Overvær ph.d.-forsvaret
Anders Rhiger Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling 20. marts 2017 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Lokale 0.06 (stueetagen), Frederikskaj 12, 2450 København SV.

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception. 

Ph.d.-forsvar: Den sociale struktur af husstandes varmeforbrug

Kandidat i sociologi, ph.d.-stipendiat Anders Rhiger Hansen.

Sidst opdateret 31. marts 2017