Videre til indhold | Videre til menunavigation

Søg
Du er her: Forside / Arrangementer / Tidligere arrangementer / Ph.d.-forsvar: Low pressure-drop ventilation system using decentralised fans. New method for balancing of cav systems saves energy
Personal tools

Ph.d.-forsvar: Low pressure-drop ventilation system using decentralised fans. New method for balancing of cav systems saves energy

20. april 2016 kl. 13-16 forsvarer Amalie Gunner sin Ph.d.-afhandling.
Starttidspunkt
20. april 2016 13:00
Sluttidspunkt
20. april 2016 16:00
Sted
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Auditoriet
Indhold

I Danmark udgør energiforbrug til ventilation en stor del af det samlede energiforbrug i bygninger. En måde at nedsætte energiforbruget til ventilation er at reducere tryktabet og luftmængden i et kanalsystem. I denne undersøgelse er spørgsmålet om hvordan tryktabet reduceres taget yderligere. Det er antaget at ventilationsanlægget er dimensioneret med minimalt tryktab og nominel luftmængde. I denne undersøgelse er det undersøgt, hvordan energiforbruget til ventilation kan reduceres yderligere.

Denne undersøgelse omfatter både teoretisk og eksperimentel undersøgelse af kanalsystemer til indblæsning. Den teoretiske undersøgelse blev udført med beregninger i computerprogrammet PFS (Program Flow System). Fuld skala forsøg blev udført i laboratorie på Statens Byggeforsknings institut, Aalborg Universitet, Danmark.

En ny indreguleringsmetode til CAV-systemer blev udviklet. Den nye metode anvender decentrale ventilatorer i stedet for spjæld til at fordele luften i kanalsystemet. Anvendelse af decentrale ventilatorer i CAV kanalsystemer er undersøgt og sammenlignet med et traditionelt ventilationssystem med drejespjæld. Systemerne blev sammenlignet både teoretisk og eksperimentelt i fuld skala i et laboratorie. Den beregnede reduktion af effektbehovet for hovedventilatoren blev fundet at være ca. 40 %. Resultaterne viser også, at når spjæld udskiftes med decentrale ventilatorer med samme virkningsgrad bliver den samlede energibesparelse omkring 16 %.

For at demonstrere potentialet af energibesparelsen, ved at anvende den nye indreguleringsmetode med decentrale ventilatorer, blev beregninger udført på et eksisterende ventilationssystem i en kontorbygning. En model af det beregnede ventilationssystem blev opbygget og testet i laboratoriet. Resultater fra beregningerne og målingerne viste god sammenhæng og indreguleringsmetoden. Endvidere viste resultaterne, at for et eksisterende ventilationssystem i en kontorbygning, er det muligt at reducere energibehovet til ventilation med omkring 30 %.

Anvendeligheden af indreguleringsmetoden er blevet undersøgt for boliger. Et system med en trykfordelingsboks blev undersøgt med beregninger og eksperimentelt i fuld skala i laboratoriet. Resultaterne viste, at et system med en trykfordelingsboks og flere ventilatorer kan reducere energibehovet til ventilation sammenlignet med et system med en trykfordelingsboks med drejespjæld.

Når ventilatorer anvendes til at fordele luftmængden i et kanalsystem kan der forekomme undertryk. Det blev undersøgt om der er mulighed for modsat luftstrømning hvis en ventilator i en af fordelingsgrenene standser. Resultaterne viste, at i et kanalsystem med en hovedkanal og fordelingsgrene med decentrale ventilatorer i stedet for spjæld, kan der opstå modsat luftstrømning, hvis en af ventilatorerne standser. I ventilationssystemer med en trykfordelingsboks er modsat luftstrømning elimineret på grund af det positive tryk i trykfordelingsboksen.

Hovedkonklusionen viser at ved af brug decentrale ventilatorer i kanalsystemer i stedet for spjæld, er potentiale for energibesparelser. Energibesparelsen er afhængig af virkningsgraden af de decentrale ventilatorer samt trykforskellen mellem det største og mindste tryk i kanalsystemet.

Overvær ph.d.-forsvaret
Amalie Gunner forsvarer sin ph.d.-afhandling 20. april 2016 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Auditoriet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception.

Ph.d.-forsvar: Low pressure-drop ventilation system using decentralised fans. New method for balancing of cav systems saves energy

Civilingeniør, Ph.d.-stipendiat Amalie Gunner

Sidst opdateret 27. april 2016