Videre til indhold | Videre til menunavigation

Søg
Du er her: Forside / Arrangementer / Tidligere arrangementer / Ph.d.-forsvar: Emission af PCB i forurenede bygninger: Feltundersøgelse af ventilationens og temperaturens betydning for emissionen og udvikling af en emissionsprøvningscellemetode til at måle emissionen fra bygningsoverflader in situ
Personal tools

Ph.d.-forsvar: Emission af PCB i forurenede bygninger: Feltundersøgelse af ventilationens og temperaturens betydning for emissionen og udvikling af en emissionsprøvningscellemetode til at måle emissionen fra bygningsoverflader in situ

26. maj 2016 kl. 14-16.30 forsvarer Nadja Lyng sin Ph.d.-afhandling.
Starttidspunkt
26. maj 2016 14:00
Sluttidspunkt
26. maj 2016 16:30
Sted
Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, Lokale 0.06 (stueetagen)
Indhold

Polyklorerede Bifenyler (PCB) er en gruppe af kemikalier som blandt andet er blevet brugt som blødgørere i fugematerialer i bygninger fra 1950 til slutningen af 1970´erne. I dag er byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/m³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales afhjælpning. Da PCB spreder sig fra de oprindelige materialer til indeluften og andre materialer har afhjælpning i flere sager vist sig at være særdeles omkostningstungt. Der er derfor behov for kosteffektive afhjælpningsmetoder.

Med denne Ph.d. afhandling er ventilation og temperaturens betydning for koncentrationen og emissionen af PCB undersøgt ved gennemgang af eksisterende koncentrationsmålinger og interventionsstudier i forurenede bygninger. Derudover er der udviklet en metode til at måle emissioner af PCB fra bygningsoverflader i indeklimaet for dermed at kunne vurdere og prioritere afhjælpningstiltag.

Overvær ph.d.-forsvaret
Nadja Lyng forsvarer sin ph.d.-afhandling 26. maj 2016 kl. 14-16.30 på Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, Lokale 0.06 (stueetagen).

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception.

Civilingeniør, Ph.d.-stipendiat Nadja Lyng
Civilingeniør, Ph.d.-stipendiat Nadja Lyng
Sidst opdateret 01. juni 2016