Ph.d.-forsvar: Almen landskabsarkitektur på prøve

26. januar 2015 kl. 13-16: Landskabsarkitekt Patrick Vámosi Martinussen forsvarer sin ph.d.-afhandling om udviklingen i landskabsarkitektoniske kvaliteter i almene boligområder.
Starttidspunkt
26. januar 2015 13:00
Sluttidspunkt
26. januar 2015 16:00
Sted
Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, Lokale 0.06
Indhold

Nogle af Danmarks mest velrenommerede stykker landskabsarkitektur findes i de almene boligområder. Men det er langt fra dem alle, der har vist sig at være tilstrækkeligt robuste og fleksible overfor tidens tand og vekslende udviklingsbehov.

Landskabsarkitekt Patrick Vámosi Martinussen har i en ny ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan kvaliteten af almen landskabsarkitektur udvikler sig over tid under påvirkning af brugerne og det omgivende samfund. Det har han undersøgt gennem casestudier af seks almene boligområder i Københavns omegn.

Patrick Martinussen viser eksempler på, at beboerrepræsentanter og driftspersonale særligt værner om de oprindelige æstetiske kvaliteter i de boligområder, hvor landskabernes principper er tydelige og dermed lette at forstå og respektere.

Der er endvidere eksempler på, at landskabernes æstetiske idealer bibeholdes og udvikles på en frugtbar måde, når landskabsplanerne er fleksible overfor forandring.

Afhandlingen viser, at de centrale aktører i boligområderne har afgørende betydning for vedligeholdelse og udvikling af landskabets æstetiske og funktionelle kvaliteter. Men ofte har aktørerne begrænset viden om tankerne bag de oprindelige landskabsplaner. Det gør det svært for dem at sikre de tilsigtede landskabskvaliteter, med mindre disse er relativt selvforklarende.

Overvær ph.d.-forsvaret
Patrick Vámosi Martinussen forsvarer sin ph.d.-afhandling 26. januar 2015 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Lokale FKJ 12.0.06, Frederikskaj 12, 2450 København SV.

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception. 

Ph.d.-forsvar: Almen landskabsarkitektur på prøve

Landskabsarkitekt Patrick Vámosi Martinussen har i sin ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan kvaliteten i almen landskabsarkitektur opretholdes og udvikler sig i samspil med brugere og samfund.

Sidst opdateret 19. februar 2015