Ny viden fra SBi frem mod 2021

11. maj 2016 - Temamøde i SBi's rådgivende forum.
Starttidspunkt
11. maj 2016 15:30
Sluttidspunkt
11. maj 2016 18:00
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Indhold

Temamøde i SBi's Rådgivende Forum

Hvad er fremtidens udfordringer i byggeriet og det byggede miljø, og hvordan kan vi sammen – branchen, myndighederne og forskerne – bidrage til at løse dem?

Vi har bundet meget store værdier i byggeriet og det byggede miljø, som danner rammen om vores liv, men samtidig er vi udsat for en række påtrængende udfordringer: Befolkningen koncentrerer sig i byerne, hvor der opstår boligmangel, mens overskuddet af boliger på landet vokser. Det byggede miljø ældes, og behovet for fornyelse stiger. Og endelig sker der i disse år en internationalisering af byggeriet, hvor udenlandske virksomheder, bygningsarbejdere og produkter vinder hastigt frem på det danske marked.

SBi’s strategi for 2016-2021 adresserer disse udfordringer og fastslår, at SBi vil bidrage til at løse dem. På temamødet drøfter vi behovet for viden i relation til de store udfordringer, og hvordan SBi i et tæt samarbejde med myndighederne og bygge- og boligsektorens øvrige parter kan levere den ny viden, der bliver brug for. 

Program

Ny viden fra SBi frem mod 2021

Sidst opdateret 13. maj 2016