Master i bygningsfysik

2. april. Kom til orienteringsmøde om den nye masteruddannelse i bygningsfysik
Starttidspunkt
2. april 2013 15:00
Sluttidspunkt
2. april 2013 16:30
Sted
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
Indhold

Løs et konkret problem fra dit daglige virke i en ny masteruddannelse.

Kom og hør om den nye masteruddannelse

Der arrangeres to orienteringsmøder i henholdsvis Jylland og på Sjælland, hvor professor Anker Nielsen og seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, begge fra SBi, orienterer om den nye masteruddannelse:

  • 2. april kl. 15.00 til 16.30: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
  • 17. april kl. 16.00 til 17.30: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Under mødet vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål om uddannelsens faglige målsætninger og indhold, studieform og praktiske forhold.

Om masteruddannelsen

Langt over halvdelen af alle byggeskader er forårsaget af fugt. Mange af skaderne opstår på grund manglende viden eller fejl ved projektering eller udførelse. Det medfører en øget risiko for fugtophobning, hvilket kan medføre skimmelsvampevækst og dårligt indeklima, samt – på længere sigt – nedbrydning af materialer og konstruktioner. I den nærmeste fremtid skal der løses renoveringsopgaver med energieffektivisering og efterisolering for milliarder af kroner, og der skal også tages højde for klimaforandringer. Her er det vigtigt at undgå fugtskader.

Store energibesparelser i byggeriet kan i sig selv være krævende at opnå, både i byggeteknisk, økonomisk og kulturel henseende, og de fugttekniske følgevirkninger medfører yderligere kompleksitet. I lyset af disse udfordringer har Aalborg Universitet set et behov for kompetenceløft blandt flere faggrupper i bygge- og ejendomssektoren i form af en masteruddannelse. På nuværende tidspunkt udbydes der i Danmark ingen akkrediterede kompetencegivende efteruddannelser inden for bygningsfysik, kun korte kurser.

Masteruddannelsen er forskningsbaseret, hvilket bl.a. indebærer, at man som studerende møder de førende eksperter på feltet og kommer til at arbejde med aktuelle forskningsteorier og -metoder. Masteruddannelsen er problembaseret, hvilket betyder, at man tager udgangspunkt i konkrete problemer, og studerende opfordres til at tage bygningsfysiske problemstillinger med ind i studiet – gerne fra konkrete bygge- eller renoveringsprojekter.

Det kompetenceløft, masteruddannelsen i Bygningsfysik vil give, er særligt rettet mod de faggrupper, som har ansvar for planlægning, projektering, udførelse samt drift og vedligeholdelse af bygninger, og som ikke gennem deres hidtidige uddannelse har opnået de fornødne kompetencer på det bygningsfysiske område, uanset at deres arbejdsopgaver fordrer bygningsfysisk indsigt. Disse faggrupper omfatter bl.a. bygningskonstruktører og arkitekter, men også nogle grupper af ingeniører.

”De studerendes karrieremuligheder forbedres med den nye masteruddannelse. En undersøgelse fra sidste år blandt byggeriets parter viste, at der efterspørges flere kompetente bygningsfysikere med speciale i bygningers varme- og fugtforhold. Det skulle gerne medføre en reduktion i fugtskader og en bedre energirenovering.”, siger professor Anker Nielsen, der er medudvikler og underviser på masteruddannelsen.

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet København, hvor undervisningen varetages af forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt eksperter fra ind- og udland. Den kan gennemføres samtidig med, at man har fuldtidsarbejde og varer to år på halv tid. Uddannelsen kan også tages som enkeltmoduler.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2013, og masteruddannelsen begynder september 2013.

Læs mere om uddannelsen Master i Bygningsfysik

Yderligere oplysninger hos professor Anker Nielsen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet.

Forskere

Sidst opdateret 02. juli 2015