Kursus om PCB i bygninger 29. oktober

Mød forfatteren til de to nye SBi-anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger.

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

Som led i Regeringens PCB-handlingsplan har Energistyrelsen for nylig offentliggjort et notat, som vurderer, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB, der overskrider Sundhedsstyrelsens højeste vejledende aktionsværdi.

Et andet led i PCB-handlingsplanen er to nye SBi-anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger.

På et kursus hos SBi i København 29. oktober gennemgås de to nye anvisninger, suppleret med eksempler fra praksis. Kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

Mere information og tilmelding til kurset 29. oktober om PCB i bygninger

Kursus om PCB i bygninger 29. oktober

På kurset 29. oktober underviser seniorforsker Helle Vibeke Andersen sammen med tre andre eksperter i PCB i bygninger.

Forskere

Helle Vibeke Andersen, Lars Gunnarsen, Nadja Lyng

Torben Trampe, KAB

Mere information og tilmelding til kurset om PCB i  bygninger 29. oktober

Sidst opdateret 10. oktober 2013