Konference om indeklima og sundhed i boliger

17. april 2012: Konferencen i København, hvor du bliver ajourført med den forskning, som lige nu foregår i regi af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), der er et forskningscenter uden mure, oprettet og finansieret af Realdania.

Tid:     Tirsdag 17. april 2012 kl. 9.00 til 16.00

Sted:  Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding på www.cisbo.dk senest 10. april 2012

Er du interesseret i, hvordan den aktuelle forskning om indeklima og sundhed i boliger kan omsættes til praksis og føre til nye produkter, bedre boliger og en højere sundhedstilstand? Og vil du gerne netværke med andre professionelle, som deler din interesse? Så bør du bruge tirsdag 17. april på at deltage i konferencen Indeklima og sundhed i boliger 2012.

På konferencen bliver du ført ajour med den forskning, som lige nu foregår i regi af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), der er et forskningscenter uden mure, oprettet og finansieret af Realdania.

Samtidig får du en dialog med forskerne om, hvordan deres forskningsresultater kan nyttiggøres gennem innovation og produktudvikling, nybyggeri og renoveringsprojekter. Endelig kan du knytte nye samarbejdsrelationer med såvel forskerne som konferencens øvrige deltagere.

CISBO omfatter forskere fra nogle af Danmarks vigtigste forskningsinstitutioner på indeklimaområdet:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Du vil møde alle forskerne i CISBO på konferencen, hvor de præsenterer centrets forskningsprojekter med fokus på nyttiggørelse af resultaterne hos byggeriets parter.

Konferencens deltagere får mulighed for at indgå i en eller flere netværksgrupper, der rummer både forskere og praktikere, som efter konferencen kan udveksle ideer og erfaringer gennem temamøder og lignende. Deltagelse i netværksgrupperne er naturligvis frivilligt, uforpligtende og gratis.

Program og tilmelding på www.cisbo.dk

Sidst opdateret 10. maj 2012