Konference: Strategier for udsatte boligområder. De vilde drenge og andre udfordringer

26. oktober 2011 kl. 9.30 til 16.30: Konference i Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ.

Udsatte boligområder

Hvornår: Onsdag den 26. oktober 2011 fra kl. 9.30 til 16.30

Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ.

Pris: 1.200 kroner ekskl. moms (læs SBi's tilmeldingsbetingelser her)
Særpris for arbejdsledige: 500 kr. ekskl. moms
Særpris for studerende inden for området: 320 kr. ekskl. moms

OBS! Der er ikke flere ledige pladser til konferencen.

De udsatte boligområder er en udfordring i mange kommuner, og der sættes ind på mange måder. Mange kommuner og boligselskaber har overvejelser om, hvad man skal gøre, og nogle har dem formuleret som eksplicitte strategier. Det er et politisk felt, hvor politikere på mange niveauer laver strategiske overvejelser.  

Det er en kompleks opgave, hvor det også er vigtigt, at man har et klart billede af, hvad der er de centrale problemer. De fleste udsatte boligområder har mange beboere uden for arbejdsmarkedet, mange med lave indkomster og mange med anden etnisk baggrund end dansk. Det indebærer, at der er sociale opgaver for kommunerne, men i hvilket omfang indebærer det, at der er boligsociale opgaver, og at den skæve beboersammensætning giver problemer for bebyggelsen og kvarteret. 

I et forskningsprojekt fra SBi, en del af SLIB programmet, blev det afdækket, at de fleste familier var glade for at bo i områderne, og at de generelt havde det godt med deres naboer. For de fleste beboere var de vilde drenge imidlertid et problem, og især fordi de voksne ikke ønskede, at deres børn skulle blive en del af den problematiske gadekultur. Hertil kan føjes, at det i høj grad var de vilde drenges adfærd, der bidrog til, at området fik et dårligt image. Det var mange professionelles erfaring, at det var meget få af de unge, der var drivende i den problematiske gadekultur. De kom fra i størrelsesordenen 1 pct. af alle husstande. 

Selvom de vilde drenge kun udgør en lille del af de unge, så kan en håndtering af dem være en nødvendig forudsætning for at vende en udvikling i et udsat boligområde. Derfor bliver strategier for udvikling af udsatte boligområder på konferencen koblet sammen med indsatser i forhold til de vilde drenge og deres gadekultur.

Programmet til konferencen kan hentes som pdf-fil her

Program

09:30  Registrering samt kaffe, te og morgenbrød

10:00  Velkomst

Regeringens politik for de udsatte boligområder

10:05  Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter, Socialdemokratiet

Hvad er problemet?

10:25  Hvad er problemet, set med beboernes øjne. Knud Erik Hansen, seniorforsker, SBi - se præsentation

10:45  Statistiske udfordringer. Erfaringer og resultater med den kriminalpræventive indsats i Gellerup. Klavs Odgaard Christensen, specialkonsulent, CFBU

11:05  Hvad siger en landspolitiker om problemet. Spørgsmål til og svar fra Naser Khader

Strategier for udsatte boligområder

11:35  Strategier i København. Søren Hvas, Københavns Kommune - se præsentation
 
11:50  Strategier i Århus. Jens Møller, sekretariatschef, Boligsocialt kontor i Århus - se præsentation
 
12:05  Strategier i Odense. Bjarne Brøndgaard Jensen, konsulent, Odense Kommune - se præsentation
 
12:20  De vilde drenges liv - hvad har de sammen og hvad driver dem. Philip Lalander, professor, Malmö Högskola - se præsentation

12:50  Præsentation af anbefalingspapir - hent det her
 
12:55 - 13:45  Frokost

Debat i to spor: 'Hvad skal løses' og 'De vilde drenge'.

Hvad skal løses 

13:45
- Statens strategi for de udsatte områder og de problemer der søges løst. Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef, Socialministeriet - se præsentation

- Hvad genererer problemer. Hans Skifter Andersen, seniorforsker, SBi - se præsentation

14:25  Drøftelse af anbefalingspapiret

De vilde drenge

13.45
- Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose,  Birgitte Vinsten, integrationschef, Odense Kommune - se præsentation

- Hvad gør man med de udsatte drenge - erfaringer fra hotspot i Brøndby Strand. Sille Madsen, hotspotchef i Brøndby - se præsentation

14:25  Drøftelse af anbefalingspapiret

15:15  Kaffepause

Plenum

15:35  Panel og plenum debat: Hvilke anbefalinger er vigtige

16:30  Tak for i dag

Forskere

Knud Erik Hansen

Sidst opdateret 07. november 2011