Informationsmøde: Master i Bygningsfysik

2. april 2014: Kom til informationsmøde i Aarhus om den nye masteruddannelse i bygningsfysik
Starttidspunkt
2. april 2014 15:00
Sluttidspunkt
2. april 2014 16:00
Sted
Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.
Indhold

Over en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Det forbrug skal kraftigt ned i de kommende år. Samtidig er langt over halvdelen af alle byggeskader forårsaget af fugt, blandt andet i relation til energieffektivisering og efterisolering.
Det er på denne baggrund, at Aalborg Universitet har taget initiativ til en ny masteruddannelse i Bygningsfysik, som skal give ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter de nødvendige forudsætninger for at løse komplekse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til både energieffektivitet, fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima.

Masteruddannelsen er forskningsbaseret, hvilket bl.a. indebærer, at man som studerende møder de førende eksperter på feltet og kommer til at arbejde med aktuelle forskningsteorier og -metoder. Masteruddannelsen er problembaseret, hvilket betyder, at man tager udgangspunkt i konkrete problemer, og studerende opfordres til at tage bygningsfysiske problemstillinger med ind i studiet – gerne fra konkrete bygge- eller renoveringsprojekter.

Det kompetenceløft, masteruddannelsen i Bygningsfysik vil give, er særligt rettet mod de faggrupper, som har ansvar for planlægning, projektering, udførelse samt drift og vedligeholdelse af bygninger, og som ikke gennem deres hidtidige uddannelse har opnået de fornødne kompetencer på det bygningsfysiske område, uanset at deres arbejdsopgaver fordrer bygningsfysisk indsigt. Disse faggrupper omfatter bl.a. bygningskonstruktører og arkitekter, men også nogle grupper af ingeniører.

”De studerendes karrieremuligheder forbedres med den nye masteruddannelse. En undersøgelse fra sidste år blandt byggeriets parter viste, at der efterspørges flere kompetente bygningsfysikere med speciale i bygningers varme- og fugtforhold. Det skulle gerne medføre en reduktion i fugtskader og en bedre energirenovering.”, siger professor Anker Nielsen, der er medudvikler og underviser på masteruddannelsen.

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet København, hvor undervisningen varetages af forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt eksperter fra ind- og udland. Den kan gennemføres samtidig med, at man har fuldtidsarbejde og varer to år på halv tid. Uddannelsen kan også tages som enkeltmoduler.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2014, og masteruddannelsen begynder september 2014.

Kom og hør om masteruddannelsen i Bygningsfysik

Der arrangeres to informationsmøder i henholdsvis Jylland og på Sjælland om den nye masteruddannelse:

  • 2. april kl. 15.00 til 16.00: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
  • 3. april kl. 15.00 til 16.00: Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Under mødet vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål om uddannelsens faglige målsætninger og indhold, studieform og praktiske forhold.

Forskere

Sidst opdateret 02. juli 2015