Infomøde: Master i Universelt Design og Tilgængelighed

22. maj 2013: Kom til åbent hus og hør om den nye masteruddannelse i universelt design og tilhængelighed
Starttidspunkt
22. maj 2013 16:00
Sluttidspunkt
22. maj 2013 17:30
Sted
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Indhold

For første gang i Danmark tilbydes en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af byggeriets rolle i at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

Kom og hør om masteruddannelsen

22. maj 2013, kl. 16.00 til 17.30
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, der arbejder indenfor byggeriet med arkitektur, design og byudvikling i krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning og etik.

Om masteruddannelsen

Kan man tænke sig et bygget miljø, der ikke ekskluderer nogen? Kan vi udforme vores fysiske miljø på nye måder, så flest muligt kan deltage på lige fod? Hvordan kan vi forstå universel design som værdi i byggeriet? Kan universel design medvirke til øget arkitektonisk kvalitet?

Det er nogle af de store spørgsmål, som en nye masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed tager fat på. Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet København, og undervisningen varetages af forskere og andre eksperter fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt en række internationale eksperter.

Den nye masteruddannelse vil gå i dybden med en fagligt kompleks problemstilling med rødder i ligebehandling og ligeværd samt byggeriets centrale rolle i at sikre begge dele. Internationale konventioner og faglig udvikling aktualiserer en række etiske, sociale og fysiologiske aspekter af byggeriets rolle i samfundet. Med masteruddannelsen tilbydes for første gang i Danmark en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af denne komplekse situation, og som på afgørende vis kan bidrage til at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

”Den forskningsbaserede viden, vi har om tilgængeligt byggeri, viser, at når tilgængelighed bliver inkluderet som central værdi i byggeprojektets overordnede designstrategi, så bliver tilgængeligheden langt bedre integreret i det færdige byggeri”, siger professor Camilla Ryhl, der er medudvikler og medunderviser på den nye masteruddannelse.

”Vi ser også tydeligt, at byggeriets parter har klare holdninger til, at byggeriet naturligvis skal være inkluderende, og hvis vi understøtter den holdning med viden, forståelse og indsigt fremfor kun at fokusere på krav, øges kvaliteten af både løsningerne og de faglige ambitioner også”, siger Camilla Ryhl.

Som studerende kommer man til at arbejde med aktuelle forskningsteorier og -metoder i relation til praksis i et tværfagligt studiemiljø, der omfatter alle byggeriets faglige parter. Undervisningen indeholder også viden om og forståelse for nordiske og internationale forhold og udvikling, hvortil de danske forhold sættes i relation.

Uddannelsen er akkrediteret og giver formel kompetence. Adgangskravet er en relevant videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring. Uddannelsen varer to år på halv tid og kan gennemføres samtidig med, at man har fuldtidsarbejde. Den kan også tages som enkeltmoduler.

Uddannelsen giver specialkompetence til at arbejde udviklende, professionelt og videnbaseret med universelt design og tilgængelighed, både generelt og i forbindelse med konkrete projekter i bygge- og anlægsfasen af et byggeri eller en byplan. Som deltager vil man dermed som en af de første i landet opnå en faglig spidskompetence på et område, som er i rivende udvikling og både nationalt og internationalt i stigende grad vil præge byggeriets rammer fremover. Som både privat og offentlig aktør i byggeriet vil man ligeledes være i front med at øge og udvikle den helhedsorienterede løsning, højne kvalitetssikring generelt og øge sin konkurrenceprofil både nationalt og internationalt.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2013, og uddannelsen begynder september 2013.

Læs mere om uddannelsen Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

Yderligere oplysning hos professor Camilla Ryhl.

Forskere

Camilla Ryhl, Anne Kathrine Frandsen

Søren Ginnerup (seniorrådgiver), Lone Sigbrand (rådgiver)

Sidst opdateret 05. januar 2014