Konference om indvandrernes bosætning - årsager og konsekvenser

4. juni 2015: Få et nuanceret indblik i udviklingen i indvandrernes bosætning og årsagerne hertil, når fremtrædende nordiske forskere præsenterer nyeste forskningsresultater på området på en halvdagskonference på SBi.
Starttidspunkt
4. juni 2015 13:00
Sluttidspunkt
4. juni 2015 16:30
Sted
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Bygning: Frederiks Kaj 12 (FKJ 12), seminarrum 0.06 (stuen)
Pris
450,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Mange indvandrere bor i byområder med en stærk koncentration af etni­ske minoriteter. I medierne og den politiske debat bliver områderne ofte betegnet som ’ghettoer’ og set som en hindring for integration.

Men nyere nordisk forskning viser, at det faktisk kan være en fordel for integrationen, at nyankomne flygtninge bor i områder med andre indvan­drere. Forskningen viser også, at andelen af indvandrere, der bor i multi­etniske byområder, er stagneret efter år 2000.

På denne halvdagskonference belyser fremtrædende forskere årsager­ne til og nogle af konsekvenserne af indvandrernes bosætning gennem de seneste 30 år.

Konferencen behandler bl.a. spørgsmålene: Hvad er hovedårsagerne til, at etniske minoriteter ofte har bosat sig i bestemte byområder? Ønsker de at bo der, eller har de ikke andre muligheder? Hvad er fordelene og ulemperne ved, at asylmodtagere bor i indvandrertætte områder? Hvad er årsagerne til, at indvandrerdrenge melder sig ud af normalsamfundet og i nogle tilfælde bliver kriminelle?

Konferencen slutter af med en debat om, hvad forskningsresultaterne kan betyde for bypolitik og områdeindsatser, så de mindsker den etniske og sociale segregation og skaber mere blandede byområder.

Konferencen henvender sig især til boligselskaber, offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere, som er involveret i bypolitik og områdeindsatser, men også til andre som er interesserede i indvandring og integration.

Konferencen afholdes på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Bemærk lokaleændring til: Bygning: Frederiks Kaj 12 (FKJ 12), seminarrum 0.06, stuen. Se kørselsvejledning Det er muligt at få en p-billet.

Program

 Tingbjerg2

Hvad er årsagerne til at etniske minoriteter ofte bosætter sig i bestemte byområder som Tingbjerg (billedet)? Og hvad er konsekvenserne? Hør om den nyeste nordiske forskning på feltet på halvdagskonferencen om indvandrernes bosætning 4. juni 2015. (Foto: Mikal Schlosser).

Forskere

Hans Skifter Andersen, Rikke Skovgaard Nielsen, Hans Thor Andersen

Forsker Ingar Brattbakk, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Lektor Anna Piil Damm, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet , Ph.d.-studerende Hakan Kalkan, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Sidst opdateret 24. juni 2015